2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN

FOTOVÝSTAVA FRANTIŠEK ZEMEN - DUDÁCI

 

     Zajímá Vás, jaké byly první Mezinárodní dudácké festivaly (MDF)? Výstava fotografií „Dudáci“ nabízí jedinečný pohled nejenom na osobnosti této tradiční strakonické kulturní akce, a to prostřednictvím fotografií a komentářů strakonického fotografa Františka Zemena.

2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ JOSEF REŽNÝ S KRÁLOVSKÝMI DUDAMI - IX. MDF 1989 / JOSEF REŽNÝ WITH ROYAL BAGPIPES - IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ TANEČNICE Z BRETANĚ (FRANCIE) – III. MDF 1972 / DANCERS FROM BRITTANY (FRANCIE) – III. IBF 1972 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ JOSEF REŽNÝ – VII. MDF 1983 / JOSEF REŽNÝ – VII. IBF 1983 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ ZORKA SOUKUPOVÁ – II. MDF 1969 / ZORKA SOUKUPOVÁ – II. IBF 1969 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ BRETAŇCI (FRANCIE) – I. MDF 1967 / BRETONS (FRANCE) – I. IBF 1967 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ DUDÁCKÁ MUZIKA PRÁCHEŇSKÉHO SOUBORU – I. MDF 1967 / BAGPIPE MUSIC OF THE PRÁCHEŇSKO ENSEMBLE – I. IBF 1967 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ SKOTI – V. MDF 1978 / SCOTSMEN – V. IBF 1978 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ KRÁSKA Z FRANCIE – II. MDF 1969 / BEAUTY FROM FRAMCE – II. IBF 1969 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ MALÍŘ JIŔÍ REJŽEK ZE STRAKONIC – I. MDF 1967 / PAINTER JIŔÍ REJŽEK FROM STRAKONICE – I. IBF 1967 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ KASACÍ – IV. MDF 1975 / CASSATION – IV. IBF 1975 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ ROMAN MEŠINA Z BÁNOVCŮ – VI. MDF 1980 / ROMAN MEŠINA FROM BÁNOVCE – VI. IBF 1980 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ FRANCOUZSKÉ TANEČNICE – III. MDF 1972 / FRENCH DANCERS – III. IBF 1972 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ ZE STRAKONIC – VI. MDF 1980 / PRÁCHEŇSKO ENSEMBLE OF SONGS AND DANCES FROM STRAKONICE – VI. IBF 1980 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ TŘI GENERACE – VI. MDF 1980 / THREE GENERATIONS – VI. IBF 1980 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ SLOVENSKÝ GAJDOŠ MICHELÍK – III. MDF 1972 / SLOVAKIAN BAGPIPER, JURAJ MICHELÍK – III. IBF 1972 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ FRANCOUZSKÁ DUDAČKA – IX. MDF 1989 / FRANCOUZSKÁ BAGPIPER – IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ JOSEF REŽNÝ – VIII. MDF 1986 / JOSEF REŽNÝ WITH ROYAL BAGPIPES - IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ SKOTSKÁ DUDAČKA – IX. MDF 1989 / SCOTTISH BAGPIPER – IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ DUO VĚRA ROZSYPALOVÁ A ZDENĚK BLÁHA – VIII. MDF 1986 / DUETTO OF VĚRA ROZSYPALOVÁ AND ZDENĚK BLÁHA – VIII. IBF 1986 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ BRETAŇSKÝ DUDÁK – VI. MDF 1980 / BRETON BAGPIPER – VI. IBF 1980 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ 

ČEŠTÍ DUDÁCI – VIII. MDF 1986
 / ČEŠTÍ DUDÁCI – VIII. IBF 1986 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ JOHN FOSTER CHARLTON (ANGLIE) - VIII. MDF 1986 / JOHN FOSTER CHARLTON (ENGLAND) - VIII. IBF 1986 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ SOUBOR PONITRAN Z NITRY (SLOVENSKO) – VIII. MDF 1986 / PONITRAN ENSEMBLE FROM NITRA (SLOVAKIA) – VIII. IBF 1986 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ FEŠÁK ZDENĚK PODSKALSKÝ – VII. MDF 1983 / GOOD-LOOKER ZDENĚK PODSKALSKÝ – VII. IBF 1983 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ DUDÁK HONZA JANKOVSKÝ – VII. MDF 1983 / BAGPIPER HONZA JANKOVSKÝ – VII. IBF 1983 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ SKOTSKÝ SOUBOR – VII. MDF 1983 / SCOTTISH ENSEMBLE – VII. IBF 1983 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ STARÝ GAJDOŠ JOZEF ANTALÍK (SLOVENSKO) – VII. MDF 1983 / BAGPIPER, JOZEF ANTALÍK (SLOVAKIA) – VII. IBF 1983 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ VELKÝ DUDÁK S MALÝMI DUDAMI – VII. MDF 1983 / BIG BAGPIPER WITH SMALL BAGPIPES – VII. IBF 1983 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ ZDENA HADRABOVÁ – VII. MDF 1983 / ZDENA HADRABOVÁ – VII. IBF 1983 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ PROGRAMOVÁ KOMISE - IX. MDF 1989 / PROGRAM COMMISSION - IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ ITALOVÉ – IX. MDF 1989 / ITALIANS – IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ JOSEF REŽNÝ S PRÁCHEŇÁKY – IX. MDF 1989 / JOSEF REŽNÝ WITH PEOPLE FROM PRÁCHEŇSKO – IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ DUDÁCKÝ DOROST – IX. MDF 1989 / BAGPIPERS YOUTH – IX. IBF 1989  ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ LIDOVÝ TANEC – IX. MDF 1989 / FOLK DANCE – IX. IBF 1989 ]2018 DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN [ DUDÁK SMITKA Z ČEČELOVIC - 1951 / BAGPIPER SMITKA FROM ČEČELOVICE - 1951 ]

 

FRANTIŠEK ZEMEN

 

     Narodil se 10. března 1933 ve vesničce Sedlo nedaleko Strakonic v rodině kovozemědělce Františka Zemena. Vystudoval střední průmyslovou školu ve Strakonicích. Celý život pracoval jako strojní zámečník ve strakonické Zbrojovce.

 

      Když byl ještě malý kluk, běhal s krabičkou, pomalovanou jako fotoaparát. Doma pak kreslil obrázky, jak dnes sám rád vzpomíná. Jako samouk začíná fotografovat v roce 1950 s fotoaparátem Lord speciál. Krátce poté vstupuje do strakonického Fabingerova fotoklubu. Po přestěhování do Strakonic v roce 1960 pokračuje v činnosti ve fotoklubu Kulturního domu ČZ ve Strakonicích, kde se později ujímá funkce předsedy. V roce 1970 stojí u zrodu mezinárodní fotografické soutěže Žena Strakonice. V letech 1974 až 1976 absolvoval Školu výtvarné fotografie v Písku pod vedením profesora Jána Šmoka, pedagoga FAMU. Jeho účast v okresním, krajském i ústředním výboru Svazu českých fotografů měla velký vliv na jeho vlastní fotografickou tvorbu. Fotografováním se nikdy neživil. Fotografie byla vždy jen jeho životním koníčkem. Mezi jeho oblíbená témata patří příroda a folklór. Rád fotografuje svět kolem sebe a zachycuje prchavé okamžiky života a pomíjivost věcí, které nás životem provází.

 

     První samostatnou výstavu na téma Život v přírodě uskutečnil již v roce 1970. Další výstavy s touto tématikou, už s Ivanem Janou, byly ve Strakonicích, Blatné, Katovicích, Chanovicích a Českých Budějovicích. Významný byl i jeho zájem o folklór. Výstavy z prostředí mezinárodních dudáckých festivalů se konaly ve Strakonicích a ve Volyni. Od roku 2003 pravidelně vystavuje především fotografie ze svých toulek přírodou.

 

     Po roce 1990 přechází František Zemen plně na barevnou fotografii a v roce 2014 si pořídil svůj první digitální fotoaparát. Za velmi důležité vždy považoval pečlivě vést svůj fotografický archiv. I dnes, více jak po 50-ti letech, najde do tří minut jakoukoli fotografii.

 

     Své fotografie pravidelně publikoval v regionálním tisku. V roce 2015 věnoval velkou sérii 8000 fotografií strakonickému muzeu. Jednalo se o fotografie ze srpna 1968, z Mezinárodních dudáckých festivalů, z fotografické soutěže Žena nebo sérii o Prácheňském souboru.

 

     V roce 2017 prezentoval své unikátní fotografické prvotiny ze své rodné vesničky Sedlo na mimořádně úspěšné výstavě „Bejvávalo“. Tato výstava poskytla jedinečný pohled na život jihočeské vesnice z počátku padesátých let minulého století a setkala se s mimořádným úspěchem. Pro svůj úspěch byla tato výstava představena veřejnosti v březnu 2018 v DK Metropol v Českých Budějovicích a v březnu 2019 v rámci projektu „Knedlíková země“ Reny Dumont v Mnichovském Gasteigu.

 

     V roce 2018 připravil František Zemen další výstavu fotografií „Dudáci“, která nabídla jedinečný pohled nejenom na osobnosti této tradiční strakonické kulturní akce.

 

     Jeho fotografie jsou mimořádným svědectvím života i krás okolo nás. Jsou důležitým vzkazem pro nás všechny. Následující generace se možná budou moci přesvědčit i na jeho fotografiích, jak vypadal život, nebo třeba hory, lesy, louky, řeky a podivuhodné detaily přírody, dokud je lidská chamtivost a hloupost nezničily.

 

KOMENTÁŘE AUTORA - CZ / EN

 

JOSEF REŽNÝ S KRÁLOVSKÝMI DUDAMI - IX. MDF 1989

Josef Režný (1924 - 2012) - strakonický muzikant, folklorní sběratel, etnomuzikolog a spisovatel, spoluzakladatel Jihočeských slavností písní a tanců ve Strakonicích a posléze strakonických Mezinárodních dudáckých festivalů.

JOSEF REŽNÝ WITH ROYAL BAGPIPES - IX. IBF 1989

Josef Režný (1924 - 2012) - Strakonice musician, folklore collector, ethnomusicologist and writer, co-founder of the South Bohemian Festival of Songs and Dances in Strakonice and eventually International Bagpiper Festivals.

 

JOSEF REŽNÝ – VII. MDF 1983

Josefu Režnému se staly dudy osudem, provázely jej velkou část života. Na dudy nejen hrál, ale také je vyučoval a sepsal pro ně i školu hry. Stál také u zrodu Prácheňského souboru písní a tanců.

JOSEF REŽNÝ – VII. IBF 1983

Bagpipes happened to be the destiny of Josef Režný as it accompanied him for a major part of his life. He not only played bagpipes, but also taught how to play it and authored a schooling method. He was at the birth of the Prácheňsko Ensemble of Songs and Dances.

 

TANEČNICE Z BRETANĚ (FRANCIE) – III. MDF 1972

Symbolem křehké krásy se staly bretaňské tanečnice s nádhernými krajkovými čepci.

DANCERS FROM BRITTANY (FRANCIE) – III. IBF 1972

Brittany dancers with beautiful laced bonnets became the symbol of fragile beauty.

 

SKOTI – V. MDF 1978

Na 5. MDF přijeli do Strakonic poprvé skotští dudáci a vystupovali pod vedením Iaina MacDonalda. Skoti sklidili u publika velký úspěch a stali se nedílnou součástí programů následujících dudáckých festivalů.

SCOTSMEN – V. IBF 1978

On the 5th International Bagpiper’s Festival, Scottish bagpipers first came to Strakonice and performed under the baton of Lain MacDonald. The Scotsmen yielded great success with the audience and became an integral part of the following bagpiper’s festival.

 

MALÍŘ JIŔÍ REJŽEK ZE STRAKONIC – I. MDF 1967

Dudácké festivaly jsou místem setkávání i navazování nových přátelství. Na snímku je zachycena polská tanečnice, akademický malíř Jiří Rejžek ze Strakonic a Karel Šmejkal.

PAINTER JIŔÍ REJŽEK FROM STRAKONICE – I. IBF 1967

Bagpiper’s Festivals are a place where people meet and start friendships. The photograph captures a Polish dancer, academic painter Jiří Rejžek from Strakonice and Karel Šmejkal.

 

DUDÁCKÁ MUZIKA PRÁCHEŇSKÉHO SOUBORU – I. MDF 1967

Prácheňský soubor písní a tanců patří k folklorním symbolům města Strakonice. Jeho počátky sahají až do roku 1949, kdy byl založen Národopisný soubor, z něhož později vznikl „Prácheňák“.

Na snímku zleva: Edudard Kouba, Josef Gorčík, Marie Pintířová, Zdeňka Vávrová, Karel Král, Hana Šperlová, Jan Jankovský.

BAGPIPE MUSIC OF THE PRÁCHEŇSKO ENSEMBLE – I. IBF 1967

The Prácheňsko Ensemble of Songs and Dances belongs to folklore symbols of the Strakonice city. Its beginnings extend to the year 1949 when the Ethnographic Ensemble was established and from which “Prácheňák” later on came into existence.

On the photograph from the left : Edudard Kouba, Josef Gorčík, Marie Pintířová, Zdeňka Vávrová, Karel Král, Hana Šperlová, Jan Jankovský.

 

BRETAŇCI (FRANCIE) – I. MDF 1967

Bretaňci zavítali do Strakonic už na I. MDF v roce 1967. Byli všude vidět a slyšet. Pronikavé melodie dud se staly lákadlem na všechna vystoupení bretaňského souboru.

BRETONS (FRANCE) – I. IBF 1967

Bretons paid a visit to Strakonice already during the first International Bagpiper’s Festival in 1967. They were all over the place. Piercing melodies of their bagpipes became a lure to all performances of the Breton ensemble.

 

KRÁSKA Z FRANCIE – II. MDF 1969

Tmavé, pečlivě upravené kroje v harmonii s jemnými bílými krajkovými límci, čepci a mladou přirozenou krásou potěšily oko mnohých…

BEAUTY FROM FRAMCE – II. IBF 1969

Dark, carefully prepared folk costumes in harmony with soft white laced collars and bonnets and young natural beauty please the eye of many...

 

ZORKA SOUKUPOVÁ – II. MDF 1969

Zora Soukupová (1922 - 1981) -  výborná interpretka lidových písní, tanečnice a výtvarnice. Působila nejprve v pražských uskupeních, poté následovala svého muže do Českých Budějovic. Zde pracovala jako etnografka českobudějovického muzea a dlouholetá umělecká vedoucí souboru Úsvit.

ZORKA SOUKUPOVÁ – II. IBF 1969

Zora Soukupová (1922 - 1981) – Great interpreter of folk music, dancer and artist. She first worked in Prague ensembles and then followed her husband to České Budějovice. She worked there as an ethnographer of the České Budějovice Museum and long-standing artistic head of the ensemble Úsvit.

 

KASACÍ – IV. MDF 1975

Nedílnou součástí všech festivalů je slavnostní zahajovací ceremoniál Kasací, při kterém zástupce dudáků žádá starostu města o povolení hrát. „Na zdraví všech připíjíme rádi….“ Někdejší předseda MěNV Václav Růžička a dudák Vojtěch Hrubý, bývalý ředitel LŠU.

CASSATION – IV. IBF 1975

An inseparable part of all festivals is the celebratory opening ceremonial Cassation, during which a representative of bagpipers asks the mayor of the town for permission to play. „Chin-chin to all….“  The former Chair of the Municipal Authority, Václav Růžička, and bagpiper, Vojtěch Hrubý, former director of LŠU.

 

ROMAN MEŠINA Z BÁNOVCŮ – VI. MDF 1980

Gajdoši z Bánovců nad Bebravou byli nejen výborní muzikanti, ale dokonce si nástroje sami vyráběli. Jan Mešina hrál na vlastnoručně vyrobené gajdy, jeho tehdy dvanáctiletý syn Roman zas na hadrářskou píšťalku vyrobenou z prasečí kosti.

ROMAN MEŠINA FROM BÁNOVCE – VI. IBF 1980

Bagpipers from Bánovce nad Bebravou were not only great musicians, but they even made their own instruments. Jan Mešina used to play his personally manufactured bagpipes, and his twelve-year old son a pipe made from pig bone.

 

BRETAŇSKÝ DUDÁK – VI. MDF 1980

Bretanští dudáci hrají na skotský typ tříbordunových dud, které nazývají Biniou braz. Druží se k nim ostře znějící dvouplátková šalmaj bombard a bubny. Na snímku si během kasací bretaňský dudák připíjí strakonickým pivem z keramického džbánku s emblémem VI. MDF.

BRETON BAGPIPER – VI. IBF 1980

Breton bagpipers play on the Scottish type of three-drone bagpipes which are called “Biniou Braz”. A sharp sounding two-reed “Bombard” shawm and drums go very well with this type of bagpipes.  On the picture, you can see a Brittany bagpiper proposing a toast during cassation with a Strakonice beer in a ceramic mug with emblem “VI International Bagpiper’s Festival”.

 

PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ ZE STRAKONIC – VI. MDF 1980

Prácheňský soubor je nejstarší, dosud působící folklorní skupinou ve Strakonicích.
Má 3 složky – hudební, taneční a pěveckou. Na snímku stojí vlevo od ostatních muzikantů proslulý dudák Jan Matásek.

PRÁCHEŇSKO ENSEMBLE OF SONGS AND DANCES FROM STRAKONICE – VI. IBF 1980

The Prácheňsko ensemble is the oldest, still performing folklore ensemble in Strakonice. It has 3 segments – Musical, Dancing and Singing. On the photograph, the famous bagpiper Jan Matásek is standing on the left from other musicians.

 

TŘI GENERACE – VI. MDF 1980

Tři generace dudáků ze Strakonicka. Zleva: Josef Matásek, Martin Matějka a Josef Gorčík.

THREE GENERATIONS – VI. IBF 1980

Three generations of bagpipers from the Strakonice area. From the left: Josef Matásek, Martin Matějka and Josef Gorčík.

 

FRANCOUZSKÉ TANEČNICE – III. MDF 1972

Bretanští tanečníci i tanečnice se těšili zaslouženému zájmu obecenstva. Pozornost přitahovaly jak jejich kroje, tak jejich taneční umění. Charakteristickým rysem byly kruhové tance a mužské skokové tance.

FRENCH DANCERS – III. IBF 1972

Breton dancers were enjoying well-deserved interest of the audience. Both their costumes and dancing mastery attracted attention. The characteristic feature were their circular dances and men jump dances.

 

SLOVENSKÝ GAJDOŠ MICHELÍK – III. MDF 1972

Gajdoš Juraj Michelík starší, jenž pochází ze známého pastýřského a muzikantského rodu Michelíků, Působí v okolí Zvolena na Slovensku.

SLOVAKIAN BAGPIPER, JURAJ MICHELÍK – III. IBF 1972

The bagpiper Juraj Michelik senior comes from the well-known shepherd's and musical Michelík lineage active in the Zvolen area in the Slovak Republic.

 

FRANCOUZSKÁ DUDAČKA – IX. MDF 1989

Dudačka ze souboru Malemortinská kytice ze středofrancouzské provincie Limousin. Hraje na dmýchací dvojhlasé dudy – chabrette à soufflet.

FRANCOUZSKÁ BAGPIPER – IX. IBF 1989

Bagpiper from the Malemortian Boquet from the central France province named Limousin. She plays blowing two-part bagpipes – Chabrette à Soufflet.

 

SKOTSKÁ DUDAČKA – IX. MDF 1989

Skotští dudáci jsou nezaměnitelní. Vystupují v sukních – kiltech, jejich melodie se všude rozléhají. Obecenstvo je pokaždé znovu překvapeno disciplinovaností celého souboru. Každému pohybu skupiny předchází znamení kapelníka (pipe majora).

SCOTTISH BAGPIPER – IX. IBF 1989

Scottish bagpipers are unmistakable. They perform in skirts – kilts, and their melodies resound everywhere. The audience is each time surprised again by the discipline of the whole ensemble. Signal from the bandmaster (pipe major) precedes each move of the ensemble.

 

DUO VĚRA ROZSYPALOVÁ A ZDENĚK BLÁHA – VIII. MDF 1986

Známý dudák a zakladatel folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy Zdeněk Bláha (* 1929) se zapsal do podvědomí posluchačů jako dlouholetý pracovník a propagátor lidové muziky v plzeňském rozhlasu. Na snímku je zachycen se svou ženou, výbornou zpěvačkou a tanečnicí Věrou Rozsypalovou (1941 - 2010), s níž přinášel divákům radost a potěšení.

DUETTO OF VĚRA ROZSYPALOVÁ AND ZDENĚK BLÁHA – VIII. IBF 1986

The renowned bagpiper and founder of the folklore ensemble Úsměv z Horní Břízy, Zdeněk Bláha (* 1929), made mark in history as long-term promoter of folk music in the Plzeň radio. He is captured on the photograph with his wife, great singer and dancer, Věra Rozsypalová (1941 - 2010), with whom they brought joy and pleasure to audiences.

 

JOSEF REŽNÝ – VIII. MDF 1986

Josef Režný (1924 - 2012) - strakonický muzikant, folklorní sběratel, etnomuzikolog a spisovatel, spoluzakladatel Jihočeských slavností písní a tanců ve Strakonicích a posléze strakonických Mezinárodních dudáckých festivalů.

JOSEF REŽNÝ WITH ROYAL BAGPIPES - IX. IBF 1989

Josef Režný (1924 - 2012) - Strakonice musician, folklore collector, ethnomusicologist and writer, co-founder of the South Bohemian Festival of Songs and Dances in Strakonice and eventually International Bagpiper Festivals.

 

ČEŠTÍ DUDÁCI – VIII. MDF 1986

Strakonické dudácké festivaly si nelze představit bez společného vystoupení českých dudáků. Šíří kolem sebe dobrou náladu a jejich písničky vždy pohladí po duši.

ČEŠTÍ DUDÁCI – VIII. IBF 1986

We cannot imagine Strakonice’s bagpiper festivals without common performance of Czech bagpipers. They spread good spirit and their songs warm the cockles of the heart.

 

JOHN FOSTER CHARLTON (ANGLIE) - VIII. MDF 1986

J. F. Charlton (1915 – 1989) se zdejších festivalů účastnil už od jejich prvního ročníku, a postupně se stal jednou z výrazných festivalových ikon. V roce 1986 s ním poprvé do Strakonic přijel další nezapomenutelný dudák Neil Smith. Bohužel pro Charltona to byl festival poslední. MDF v srpnu 1989 se už nedočkal, krátce před ním tragicky zahynul při autonehodě.

JOHN FOSTER CHARLTON (ENGLAND) - VIII. IBF 1986

J. F. Charlton (1915 – 1989) had participated in the local festivals since the first year and gradually became one of the significant festival icons. In 1986, another unforgettable bagpiper, Neil Smit, came with him to Strakonice. Unfortunately for Charlton, it was his last festival. He did not live to see the 1989 Festival due to a tragic car accident.

 

SOUBOR PONITRAN Z NITRY (SLOVENSKO) – VIII. MDF 1986

Ponitran poctil svou návštěvou MDF hned několikrát. Vždy odvedl kvalitní hudební i taneční výkon plný energie a emocí.

PONITRAN ENSEMBLE FROM NITRA (SLOVAKIA) – VIII. IBF 1986

The Ponitran ensemble honored the IBF with their visit several times. They always did a great job from the musical and dancing perspective, full of energy and emotions.

 

SKOTSKÝ SOUBOR – VII. MDF 1983

Skoti často během MDF uzavírají jednotlivé pořady. Pronikavý zvuk jejich dud se nese daleko a mnohé zvedne ze sedadel. Není divu, že v minulosti skotští dudáci nechyběli v bitevních vřavách.

SCOTTISH ENSEMBLE – VII. IBF 1983

Scotsmen often close out individual programs during IBP. Shrill sound of their bagpipes carries far away and brings many to their feet. It is no wonder that Scottish bagpipers were part of battle turmoils.

 

FEŠÁK ZDENĚK PODSKALSKÝ – VII. MDF 1983

Známý televizní a filmový režisér Zdeněk Podskalský (1923 – 1993), rodák z nedalekých Malenic, režíroval mnohé pořady festivalů. Na MDF se poprvé ujal hlavní režie festivalových programů v roce 1972.

GOOD-LOOKER ZDENĚK PODSKALSKÝ – VII. IBF 1983

The famous television and movie director Zdeněk Podskalský (1923 – 1993), native of nearby Malenice, directed many festival programs. He first took charge of the main direction of the festival programs in 1972.

 

DUDÁK HONZA JANKOVSKÝ – VII. MDF 1983

Jan Jankovský působil dlouhá léta jako dudák v Prácheňském souboru písní a tanců ve Strakonicích. Jeho syn Miloš je příkladem toho, že jablko nepadá daleko od stromu. Nejen, že se také stal dudákem, ale stál i u počátků výuky dud na blatenské ZUŠ.

BAGPIPER HONZA JANKOVSKÝ – VII. IBF 1983

Jan Jankovský had been part of the Prácheňsko Ensleble of Songs and Dances in Strakonice for many years. His son Miloš is an example of the “Like father like son” saying. He not only became a bagpiper, but he was also part of the bagpipes tuition on Blatenice Basic School of Arts.

 

STARÝ GAJDOŠ JOZEF ANTALÍK (SLOVENSKO) – VII. MDF 1983

Jozef Antalík (1898 – 1989) se na gajdy naučil hrát už jako dospělý. Poté, co téměř oslepl, se gajdováním začal živit. Hrával o hodech, masopustních zábavách, jarmarcích nebo svatbách. Patřil k významným nositelům slovenské gajdošské tradice.

BAGPIPER, JOZEF ANTALÍK (SLOVAKIA) – VII. IBF 1983

Jozef Antalík (1898 – 1989) learned how to play bagpipes as an adult. After he almost went blind, he started to make his living by playing bagpipes. He played on feasts, Shrove parties, annual fairs or weddings. He belonged to important bagpiper tradition bearers in Slovakia. 

 

VELKÝ DUDÁK S MALÝMI DUDAMI – VII. MDF 1983

J. F. Charltonovi z Anglie se ve Strakonicích někdy přezdívalo „velký dudák s malými dudami“. Hrál na jemně znějící dmýchací dudy northumbrian smallpipes.

BIG BAGPIPER WITH SMALL BAGPIPES – VII. IBF 1983

J. F. Charlton from England was in Strakonice sometimes nicknamed as “big bagpiper with small bagpipes”. He played softly sounding blowing bagpipes called “northumbrian smallpipes”.

 

ZDENA HADRABOVÁ – VII. MDF 1983

O tom, že dudání již dávno není pouze výsadou mužů, je názorným příkladem strakonická dudačka a dlouholetá členka muziky Prácheňského souboru Zdena Hadrabová. Na dudy se naučila hrát u Josefa Režného.

ZDENA HADRABOVÁ – VII. IBF 1983

Strakonice’s own bagpiper, Zdena Hadrabová, long-standing member of the Prácheňsko Ensemble, is a clear example that playing the bagpipes is not only a privilege of men. Josef Režný taught her how to play.

 

PROGRAMOVÁ KOMISE - IX. MDF 1989

Dudácký festival je organizačně náročná akce. Na jeho realizaci spolupracuje velký organizační tým lidí. Podobu programu má na starosti programová komise. Snímek zachycuje její členy při zvukové zkoušce bě

PROGRAM COMMISSION - IX. IBF 1989

Bagpiper’s Festival is a demanding event from the organizational point of view. A big team cooperates to bring it to life. The program commission handles the shape of programs. The photo captures its members during soundcheck. International Bagpiper’s Festival From the left: Doc. PhDr. Ludvík Kunz CSc., ing. Jiří Šíma CSc., Josef Režný, bagpiper Tomasz Nawka from Lusatian Serbia (not a member of the Program Commission), Tomáš Stavěl, leaning on podium Jiří Janoušek, MUDr. Karel Krasnický, and Chairman of the Program Commission Zdeněk Podskalský.

hem 9. MDF. Zleva: Doc. PhDr. Ludvík Kunz CSc., Ing. Jiří Šíma CSc., Josef Režný, dudák Tomasz Nawka z Lužického Srbska (mimo programovou komisi), Tomáš Stavěl, opřený o pódium Jiří Janoušek, MUDr. Karel Krasnický a předseda programové komise Zdeněk Podskalský.

 

ITALOVÉ – IX. MDF 1989

Italští muzikanti a tanečníci přicestovali do Strakonic z úpatí Apenin. Pozornost vzbudili jak svými dudami zampogna, temperamentními písněmi a tanci, tak i kroji, jejichž nepřehlédnutelnou součástí byly i neobvyklé střevíce se zahnutými špicemi zvané cioce.

ITALIANS – IX. IBF 1989

Italian musicians and dancers came to Strakonice from the foot of Apennines. They caught attention by their “Zamponga” bagpipes, temperament songs and dances, and costumes, noticeable part of which were remarkable shoes with curved tips named “Cioce”.

 

JOSEF REŽNÝ S PRÁCHEŇÁKY – IX. MDF 1989

Tanečníci, muzikanti a zpěváci Prácheňského souboru písní a tanců reprezentují už více než půlstoletí Strakonice doma i v zahraničí. Za jejich úspěchem bezesporu stojí také soustavná práce jejich zakladatele a uměleckého vedoucího Josefa Režného.

JOSEF REŽNÝ WITH PEOPLE FROM PRÁCHEŇSKO – IX. IBF 1989

Dancers, musicians and singers from the Prácheňsko Ensemble of Songs and Dances has been representing Strakonice at home and abroad for more than half a century. Their success is indisputably built also upon the methodical work of their founder and Artistic Director, Josef Režný.

 

DUDÁCKÝ DOROST – IX. MDF 1989                                                 

Strakonice mají štěstí, že tu není nouze o mladé dudáky. Dudy se vyučují už několik desetiletí na zdejší hudební škole. Na snímku z IX. MDF je zachycen pedagog a výtečný muzikant Vojtěch Hrubý se svými žáky. Řadu let dudy ve Strakonicích vyučoval, sepsal vlastní dudáckou školu, vedl dětské dudácké muziky při LŠU ve Strakonicích a také stál u zrodu Strakonické dudácké muziky.  Na snímku 1. řada dole zleva: Kateřina Vilánková, Petra Šišková, Pavlína Bošková; 2. řada: Martina Páníková, Tomáš Papírník, Martin Berka, Marie Vilánková; 3. řada: Josef Moltaš, Rudolf Prušák, Irena Veselá.

BAGPIPERS' YOUTH – IX. IBF 1989                                                 

The city of Strakonice is lucky to have lots of young bagpipers. Bagpipes have been taught for decades on the local musical school. On the photo from the 9th International Bagpiper’s Festival, you can see Vojtěch Hrubý, great teacher and musician, with his students. He used to teach in Strakonice for several years, he authored his own bagpiper methodology, led children bagpipers at LŠU in Strakonice and also participated in establishment of Strakonice bagpipe music.  On the photo, 1st bottom row from the left: Kateřina Vilánková, Petra Šišková, Pavlína Bošková; 2nd row: Martina Páníková, Tomáš Papírník, Martin Berka, Marie Vilánková; 3rd row: Josef Moltaš, Rudolf Prušák, Irena Veselá.

 

LIDOVÝ TANEC – IX. MDF 1989

Slovenský soubor Ponitran z Nitry poctil svou návštěvou MDF hned několikrát. Vždy odvedl kvalitní hudební i taneční výkon plný energie a emocí.

FOLK DANCE – IX. IBF 1989

The Slovakian ensemble Ponitran honored the IBF with their visit several times. They always did a great job from the musical and dancing perspective, full of energy and emotions.

 

DUDÁK SMITKA Z ČEČELOVIC - 1951

Josef Smitka – (1888 – 1957) z Čečelovic. Narodil se v roce 1888. Dobrodruh, který procestoval svět včetně Ameriky. Mluvil několika jazyky, byl kameníkem, cirkusovým zápasníkem, topičem na lodi a zkoušel i cizineckou legii. Po 1. světové válce se vrátil domů. Práce nebyla a ani o ni moc nestál. Koupil si v Domažlicích dudy a cestoval sem a tam po republice. Ke stáří žil v chaloupce z hlíny a kamení se svými psy, a to nepochopitelným způsobem pračlověka až do své smrti. Podivín, jehož život skončil v roce 1956.

BAGPIPER SMITKA FROM ČEČELOVICE - 1951

Josef Smitka – (1888 – 1957) from Čečelovice. Born on 1988. Adventurer who traveled the world including America. He spoke several languages, used to be a stonemason, circus fighter, stoker on a ship, and he also tried foreign legions. He returned home after WW1. There was not much work, and he was not interested in working either. He bought bagpipes in Domažlice and traveled the republic from time to time. When he was old, he lived in a little cottage made of clay and stones with his dogs and led an incomprehensible way of life of a prehistoric man until his death. He was an eccentric whose life ended in 1956.

598890