MEZINÁRODNÍ BIENÁLE ŽENA STRAKONICE 2015

Mezinárodní fotografické bienále "ŽENA / WOMAN STRAKONICE 2015" zahájilo svůj 15. ročník
 
     Přípravy 15. ročníku mezinárodního fotografického bienále „ŽENA / WOMAN STRAKONICE 2015“ ve Strakonicích jsou opět v plném proudu. Jedná se o tradiční významnou mezinárodní akci, jejíž vznik se datuje do roku 1970, a kterou se podařilo obnovit po dvacetileté přestávce v roce 2011. Díky široké podpoře i v letošním roce ŽENA / WOMAN STRAKONICE napíše další, již třetí díl své novodobé historie. Výstava nejlepších fotografií je naplánována na sklonek roku, ve dnech 5. 12. 2015 až 30. 01. 2016 v reprezentačních prostorách strakonického hradu. Soutěž je výzvou pro amatérské i profesionální fotografy z celého světa, kteří pracují s tématem ženy a ztvárňují jej ve všech situacích, které v životě ženy mohou nastat. V letošním ročníku jsou vedle tradičních kategorií žena a akt nově otevřeny i dvě volné (otevřené) soutěžní kategorie - barevná a monochromatická fotografie pro libovolné fotografické téma či žánr. Celkově bude uděleno 62 ocenění včetně Grand Prix města Strakonice. Uzávěrka soutěže je 5. 10. 2015. Fotografie do soutěže jsou přijímány již pouze v digitální podobě.
 
     Mezinárodní bienále ŽENA / WOMAN STRAKONICE 2015 se připravuje pod patronací města a MěKS Strakonice i mezinárodních a národních fotografických asociací FIAP, IAAP a ČFFU. Fotografie jsou přijímány dle propozic, které je možno získat na www.zenastrakonice.cz, kde je také k dispozici mnoho dalších informací, fotografií, katalogů a videí z předešlých ročníků. Letos jsou také nově spuštěny webové stránky www.zenastrakonice.eu, které jsou určeny primárně pro soutěžící fotografy z celého světa, tzn. pro zasílání fotografií. Pokud chcete sledovat aktuální informace, staňte se našimi fanoušky na www.facebook.com/zenastrakonice.
 
     Mezinárodní porota bude v říjnu 2015 vybírat fotografie ze všech soutěžních kategorií. Vernisáž a předávání cen se koná v sobotu 5. 12. 2015 ve 14.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu a nejlepší fotografie si budete moci prohlédnout na výstavě, která bude instalována v krásném prostředí Maltézského sálu a sálu u Kata strakonického hradu od 5. 12. 2015 do 30. 1. 2016.
 
 
597815