UZÁVĚRKA FOTOVÝSTAVY ŽENA STRAKONICE 2011 SE BLÍŽÍ

     Po dvacetileté přestávce se ve Strakonicích připravuje významná mezinárodní fotografická soutěž ŽENA STRAKONICE. Myšlenka na obnovení této akce vznikla na základě podnětů z řad fotografů i široké veřejnosti a jejím pořadatelem se stalo Městské kulturní středisko Strakonice ve spolupráci s vydavatelstvím PhotoArt. Tato, kdysi světově proslulá soutěž byla spojena se Strakonicemi podobně jako Mezinárodní dudácký festival.

     „Mezinárodní bienále Žena Strakonice 2011“ má patronaci města Strakonice, FIAP a České federace fotografického umění. Mezinárodní porota bude v první polovině října vybírat fotografie do třech soutěžních kategorií – barevné, černobílé a digitální. V každé kategorii budou oceněni čtyři autoři zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí FIAP a zlatou medailí ČFFU. Dále budou udělena čestná uznání a hodnotné ceny ve formě digitálních fotoaparátů značek Leica, Nikon a Olympus. Hlavní cenou fotografické soutěže je Grand Prix města Strakonice.
 

      Poslední den pro registraci přihlášek je 4. října 2011. Přihlášku a propozice si můžete stáhnout zde

 
 
PROPOZICE - 13. Mezinárodní fotografické bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE
 
Pořadatel:
Městské kulturní středisko Strakonice
 
Záštita:
Město Strakonice
Mezinárodní federace fotografického umění (FIAP) - č. 2011/120
Česká federace fotografického umění (ČFFU) - č. 2011/001
 
Kalendář:
Uzávěrka: 4. 10. 2011
Zasedání poroty: 6. – 8. 10. 2011
Oznámení výsledků: od 17. 10. 2011
Vernisáž a předávání cen: 3. 12. 2011 v 17:00 hod Strakonický hrad
Vracení fotografií a posílání katalogů: od 1.2. 2012
 
Výstava:
od 3. 12. 2011 do 22.1.2012 Maltézský sál strakonického hradu
Na internetových stránkách www.zenastrakonice.cz
 
Vernisáž a předávání cen:
3. 12. 2011 od 17.00 hodin Maltézský sál strakonického hradu
 
Téma:
Žena
 
Kategorie:
A. Černobílá fotografie
B. Barevná fotografie
C. Digitální fotografie
 

 

Soutěž je určena pro fotografy z celého světa, kteří zašlou max. 4 fotografie do jedné nebo více kategorií.
 

Tištěné fotografie pro kategorie A+B musí být ve formátu 30 x 45cm nebo odvozený formát při dodržení rozměru delší strany max. 45cm. Tištěné fotografie prosíme odeslat na adresu: 13. Mezinárodní bienále Žena Strakonice, Mírova 831, 386 01  Strakonice, Czech Republic

 
Digitální soubory musí být poslány ve formátu JPEG v 72 dpi, rozlišení na výšku max. 768 pixel a na šířku max. 1024 pixel. Název souboru musí být ve formátu: první 1 až 3 písmenka kód země _ 4 písmenka příjmení + 3 písmenka jméno _ pořadové číslo fotografie, (například.: CZ_DresEva_01). Digitální fotografie je možné poslat přes webové stránky: www.zenastrakonice.cz nebo mohou být zaslány společně s tištěnými fotografiemi na CD/DVD nosičích.
 
Hlavní ceny
Grand Prix města Strakonice
Medaile FIAP - v každé kategorii 1 zlatá, 1 stříbrná, 1 bronzová + 6 čestných uznání
Zlaté medaile České federace fotografického umění (ČFFU) v každé kategorii
 
Speciální ceny
Cena Leica - v kategorii A - fotoaparát Leica D-LUX 5
Cena Nikon - v kategorii B - fotoaparát Nikon Coolpix P7000
Cena Olympus - v kategorii C - fotoaparát Olympus XZ-1
 
Porota
Garik Avanesian EFIAP (CZ)
Jaroslav Kučera (CZ)
Manfred Blum MFIAP (A)
Lubomír Schmida AFIAP, ESFIAP (SK)
Herbert Gmeiner (A)
 
Eva Dresslerová, předseda bienále
Dana Skoupilová, sekretář poroty
 
Vstupní poplatek
Vstupní poplatek pro autory s adresou v ČR je 200 CZK.
Pro ostatní autory je poplatek 15 EUR za jednu kategorii + 5 EUR za každou další.
 
Pro uhrazení vstupního poplatku můžete využít některou z těchto možností:
- v hotovosti
- převodem na korunový účet MěKS Strakonice číslo účtu: 1768185/0300 CZK, variabilní symbol: 04102011, do poznámky uveďte příjmení a jméno
- pro zahraniční platbu použijte PayPal na stránkách www.zenastrakonice.cz
 
UPOZORNĚNÍ: Fotografie bez vstupního poplatku nebudou autorům vráceny a nebude jim zaslán katalog ani případné ceny.
 
Poplatky i fotografie musí být obdrženy do 4. 10. 2011. Doporučujeme zasílání fotografií s dostatečným předstihem. Pokud se stane, te fotografie přijdou až po uzávěrce, organizátor si vyhrazuje právo použít je v dalším ročníku.
 
Všeobecně
Zasláním prací vyslovuje účastník souhlas s podmínkami stanovenými pořadatelem. Účastník musí mít všechna autorská práva k zaslaným fotografiím, a je srozuměn s tím, že mohou být v souvislosti s výstavou publikovány. Nebudou však využity ke komerčním účelům. Každá fotografie musí být na rubu označena v souladu s přihláškou. S pracemi bude zacházeno s největší péčí. Dojde-li přesto k poškození, nelze za to vymáhat náhradu. Pořadatel nezodpovídá za zničené zásilky během přepravy. Maximální povolená váha zásilky je 2kg a závaznou formou je plochý balík.
 
597798