FOTOGRAFICKÉ ASOCIACE, FEDERACE, UNIE

     Kde se sdružovat

  • AF ČR - Asociace profesionálních fotografů ČR - www.asociacefotografu.com - je sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů, je pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu.
  • ČFFU - Česká federace fotografického umění - www.cffu.cz - je jediným oficiálním zástupcem FIAP pro Českou republiku a jako jediná má tedy oprávnění potvrzovat žádosti o přiznání titulu FIAP.
  • KFŽ - Komora fotografických živností - www.komora.fotografu.cz - je členem Hospodářské komory ČR a zakládajícím členem Unie fotografů. Je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující všechny, jimž leží na srdci budoucnost fotografické profese a jejichž zájmová nebo profesionální činnost souvisí s fotografováním.
  • PHP - Pražský dům fotografie - www.phpweb.cz - k jehož členům patří několik desítek předních českých autorů.
  • SČF - Svaz českých fotografů - www.scf.cz - je občanské sdružení, které v roce 1990 navázalo na  dlouholetou tradici stejnojmenné dřívější organizace. Jeho cílem je spojovat fotografy a příznivce fotografie, zvyšovat jejich odbornou a výtvarnou úroveň a prestiž, pořádat fotografické soutěže a výstavy.
  • UF ČR - Unie fotografů České republiky - zastupuje zájmy velké části našich fotografů. Tento svaz sdružuje výhradně kolektivní členy, individuální členství v UF není možné.

  -

598883