Fotokniha "RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr Strbačka"

Fotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr StrbačkaFotokniha RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr Strbačka

 

     Ve fotoknize "RUSSIAN NORTH AND SOLOVETSKY ISLANDS 2009 by Petr Strbačka" se přesně po dvou letech vracím k mé cestě po Ruském severu a Soloveckých ostrovech z května roku 2009. Na obálce této knihy je vidět jedna z bran do kláštera na Soloveckých ostrovech. Tato brána a celé ostrovy jsou místem s tou nejsmutnější historií, které jsem zatím navštivil. Mnoho neštěstí pamatují zdi tohoto kláštera, ať už z doby carského vězení, které zde bylo od roku 1718, nebo z dob sovětských gulagů jejichž počátek se zde datuje od roku 1923.

 

Archangelsk (rusky Архангельск) je přístav, který se nachází na severu evropské části Ruska, a zároveň administrativní centrum Archangelské oblasti. Leží při ústí řeky Severní Dviny do Bílého moře, 165 km jižně od polárního kruhu a žije zde 353 278 obyvatel (sčítání z roku 2004). Ve středověku byl nejdůležitějším ruským námořním přístavem, poněvadž v té tobě nemělo Rusko přístup k jinému moři, než bylo moře Bílé. Kdo by u nejstaršího námořního přístavu hledal moře, ten by se však mýlil. Archangelsk u moře vlastně neleží, leží v ústí řeky Severní Dvina, která do moře ústí.

 

Solovecké ostrovy (rusky Соловецкие острова), také známé jako Solovky, je skupina ostrovů v Bílém moři. Jsou tvořeny šesti ostrovy Bolšoj Solovecký (246 km2), Anzerský(Anzer)(47 km2), Bolšaja (17 km2) a Malaja Muksalma (0,57 km2), Bolšoj (1,25 km2) a Malyj Zajacký (1,02 km2). Ostrovy jsou přístupné lodí z přístavu Kem pouze od konce května do října, když kolem nich neleží krunýř ledu. Pobřeží je značně členité, z hornin převládá žula a rula. Krajina je kopcovitá (nejvyšší bod 86 m nad mořem). Většina území ostrovů je pokryta jehličnatými dřevinami – převážně borovicí a smrkem, v části krajiny jsou močály. Na ostrovech je více jak 200 zarybněných jezer. Některá jsou spojena kanály. Ostrovy leží v Archangelské oblasti Ruska. Žije zde 968 obyvatel (sčítání lidu 2002); v roce 1989 zde žilo 1317 obyvatel.

Souostroví hrálo důležitou roli v historii Ruska. Klášter, který se postupem staletí změnil v pevnost, byl založen mnichy z Kirilovského kláštera na Belom ozere v 15.století. Mniši se díky výnosnému obchodu se solí stali postupně největším vlastníkem půdy a jedním z nejmocnějších klášterů v Rusku. Po Velké říjnové revoluci se ostrovy staly místem prvního sovětského koncentračního tábora, tzv. gulagu.

 

 

 

Historie

 

Ostrovy občas navštěvovali Novgoroďané a Karelové. Střídavě je vyhlašovali za svá území. Do příchodu mnichů ostrovy nebyly trvale osídleny.

Mniši

Roku 1429 po dvoudenní plavbě připluli loďkou na Velký Solovecký ostrov dva pravoslavní mniši (jeden z nich se jmenoval Savvatij). Spatřili krásnou krajinu, tetřevy, zajíce, jeleny; zatímco lišky, vlci a jiní dravci tu nebyli. Prohlásili tento ostrov za svatý a založili zde klášter. Z tohoto období jsou chrámy Uspenský a Preobraženský a desítky kostelů, kapliček a pousteven. Tady vykonali mnoho práce nejprve mniši, později také klášterní rolníci a přicházející řemeslníci. Množství kanálů spojilo jednotlivá jezera, dřevěné roury přiváděly do klášterů jezerní vodu. Později mniši chovali domácí zvířata a dokázali vypěstovat bohatou úrodu zeleniny. Rozvinula se řemeslná výroba na pokročilé úrovni.

Státní vězení

Carské vojsko vybudovalo na ostrově kamennou pevnost k ochraně hraničního pásma, která od roku 1718 sloužila jako vězení. Počet vězňů se pohyboval v řádu desítek až stovek. V 80. letech 19. století navštívil Solovky velitel vojsk petrohradské oblasti a dospěl k závěru, že vojenský oddíl je tam zbytečný a vojáky odvolal. V roce 1903 solovecké vězení zaniklo.

Velká říjnová socialistická revoluce

Kvetoucí solovecký klášter se ještě v revolučních dobách těšil slávě a vážnosti po celé Rusi. Když ale přešla moc do rukou pracujících, sovětští komisaři prohlásili klášter za sovchoz a nařídili mnichům, aby se méně modlili a více pracovali ve prospěch dělníků a rolníků. Majetek byl vyvlastněn. Dne 25. května 1923 vypukl v klášteře požár. Příčiny nebyly vyjasněny.

Bylo rozhodnuto zřídit „Severní tábory zvláštního určení“. V červnu 1923 přijeli čekisté s rozkazem vytvořit vzorně přísný lágr, pýchu dělnicko-rolnické republiky. Všechny kláštery a vojenské objekty se přeměnily v lágry. Množství vězňů vzrostlo o dva řády. A tak vznikla část daleko většího souostroví než Solovky: souostroví Gulag.

Nekrutější doba však ještě nenastala. Ta přišla až za éry budování bělomorského kanálu a za vlády Naftalije Antonoviče Frenkela. Nejvyšším zákonem Souostroví se stala jeho formulace: „Z trestance musíme dostat všechno v prvních třech měsících – pak ho už nepotřebujeme."

Dnes

V roce 1974 se Solovecké ostrovy staly historickým a památkově chráněným územím, přírodní rezervací SSSR. Dnes patří Solovky k nejnavštěvovanějším místům na severu Ruska. Turisté připlouvají lodí z karelského města Kem, popř. přilétají z nejbližšího letiště, které je v Archangelsku, tak jako naše výprava.

 

Další fotografie si také můžete prohlédnout v mé galerii http://www.strbacka.cz/cs/galerie-portfolio/2009-rusky-sever/R4-A102/

597791