FORMY SPOLUPRÁCE, SMLOUVY, AUTORSKÁ PRÁVA A HONORÁŘE

FORMY SPOLUPRÁCE, SMLOUVY, AUTORSKÁ PRÁVA, HONORÁŘE.

 

Vedle standardních komerčních, placených zakázek se nebráním ani spolupráci formou TFP/TFCD. To platí pouze v případech, kdy má práce má smysl pro mé osobní fotografické projekty. V tomto případě se nebráním ani fotografování za honorář pro model(ku). V případě komerční zakázky vystavím daňový doklad, jsem plátcem DPH.

 

TFP je zkratka anglického termínu time for prints (doslovně přeloženo "čas za fotky"), který označuje dohodu o způsobu vyrovnání mezi fotografem a modelem (popř. vizážistou a dalšími spolupracovníky), kdy místo finanční odměny získají zúčastnění jako honorář výsledné fotky a dohodnutá práva k jejich užití (nejčastěji jen k vlastní presentaci). Jinými slovy model neplatí fotografovi za nafocení, resp. fotograf neplatí modelu za pózování. Dohoda TFP neznamená, že nemusíte za fotky platit nic. Náklady na focení totiž nejsou jen čas a práce, ale též fotografický materiál, jeho zpracování, náklady na pronájem ateliéru, práce dalších spolupracovníků nebo náklady na dopravu. Proto je třeba i při TFP dohodnout, jaké budou tyto náklady a kdo se na nich bude v jaké míře podílet. Toto závisí hlavně na tom, kdo a jak bude chtít fotky následně použít. Definice z Wikipedie zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Time_for_prints


TFCD (time for CD) je obdoba TFP. Rozdíl je v tom, že jako honorář jsou poskytnuty výsledné fotky v elektronické podobě.


Models Release je smlouva, kterou dává model souhlas s užitím fotografií, na kterých je zachycen(a), přesně vymezující, jak může být se snímkem nakládáno. Např. v časopise nebo pro použití v reklamě. Definice z Wikipedie zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Model_release


Buyout, Buy-out znamená odkoupení, skoupení, vykoupení. V kontextu modelingu jde zpravidla o "odkoupení" autorských práv, resp. u nás platba za svolení k užití např. fotografií, na kterých je zobrazen model (dle Občanského zákoníku § 11-16).


Honorář je odměna (zpravidla finanční) náležející modelu, fotografovi, uměleckým maskérům a příslušníků dalších profesí (např. za autorská práva, umělecký výkon, za odvedenou práci). V případě modelů se honorář skládá zpravidla ze dvou částí: platí se samotný výkon, resp. čas strávený focením a za svolení k užití fotografií (viz. Buyout).

 

 
597827